Hoạt động của Trường

Thư chúc mừng của TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
Thư chúc mừng của TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
 
Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022
Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022
 
Tọa đàm “Đề xuất đề tài nhà nước trong khuôn khổ Chương trình KX03”
Tọa đàm “Đề xuất đề tài nhà nước trong khuôn khổ Chương trình KX03”
 
Hội thảo "Những vấn đề pháp lý đặt ra trong giai đoạn hiện nay – nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội"
Hội thảo "Những vấn đề pháp lý đặt ra trong giai đoạn hiện nay – nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội"
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức gặp mặt chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức gặp mặt chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam
 
Thư chúc mừng của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2021
Thư chúc mừng của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2021
 
Chiến lược phát triển khoa học giai đoạn 2016 - 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Chiến lược phát triển khoa học giai đoạn 2016 - 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội