Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022

Đăng vào 17/05/2022 16:57

Với mục tiêu phát triển thành trường đại học trọng điểm định hướng nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tiên phong và với mong muốn góp phần tích cực hơn nữa trong tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội chọn chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm trọng tâm cho toàn bộ các hoạt động khoa học thuộc khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022.

Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022 là sự tiếp nối thành công của Tuần lễ Nghiên cứu khoa học được tổ chức thường niên ở Trường Đại học Luật Hà Nội từ năm 2017 và Diễn đàn Luật học và Phát triển từ năm 2021. Bên cạnh Lễ khai mạc và các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, bốn hội thảo trọng điểm, một toạ đàm khoa học và một hội thảo khoa học dành cho sinh viên sẽ được diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022.

Trong đó, Hội thảo khoa học cấp Trường trọng điểm “Những vấn đề chung về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” được tổ chức vào ngày 18/5/2022. Hội thảo quy tụ sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực luật học, không chỉ của Trường Đại học Luật Hà Nội mà đến từ nhiều cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu luật học trên khắp cả nước. Gần 30 tham luận tham gia Hội thảo tập trung nhận diện, minh định khái niệm nhà nước pháp quyền, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phân tích sâu sắc các yếu tố ảnh hưởng, điều kiện bảo đảm, các đặc trưng của nhà nước pháp quyền; tìm hiểu tư tưởng, quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền trong lịch sử lập hiến Việt Nam cũng như các tư tưởng, trường phái pháp quyền trên thế giới…

Hội thảo “Những vấn đề về xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay tổ chức vào ngày 19/5/2022. Hội thảo có gần 30 tham luận đề cập từ các vấn đề chung như yêu cầu đối với pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm tính khả thi của pháp luật… đến nhiều vấn đề trên nhiều lĩnh vực pháp luật như pháp luật dân sự, tố tụng dân sự, hình sự, tố tụng hình sự, pháp luật kinh tế, pháp luật thương mại quốc tế…

Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022”, Lễ phát động cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023 sẽ được tổ chức vào chiều 31/5/2022. Đây là hoạt động thường niên của Trường Đại học Luật Hà Nội, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học là sự đánh giá, ghi nhận của Nhà trường, có ý nghĩa khích lệ, động viên đối với sinh viên, giảng viên tham gia Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học, lan toả tinh thần, động lực nghiên cứu trong sinh viên toàn Trường.

Tiếp nối thành công của các năm trước, Cuộc thi sinh viên Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022 được đánh giá là có chất lượng và hiệu quả cao với nhiều đề tài có quy mô, hàm lượng khoa học lớn. Hy vọng đây sẽ là những sản phẩm khoa học mang về nhiều giải thưởng cao cho Trường Đại học Luật Hà Nội tại các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương.

P.Mai-Báo Pháp luật Việt Nam