Tọa đàm “Đề xuất đề tài nhà nước trong khuôn khổ Chương trình KX03”

Đăng vào 31/03/2022 15:57

Sáng 28/3/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Đề xuất đề tài nhà nước trong khuôn khổ Chương trình KX03”.

Tham dự Tọa đàm có Phó Hiệu trưởng Tô Văn Hòa, GS.TS. Võ Khánh Vinh – Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, các Giáo sư, Phó Giáo sư, trưởng các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tại Tọa đàm, GS.TS. Võ Khánh Vinh đã chia sẻ mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 “Nghiên cứu, phát huy giá trị và nguồn lực nhân văn phục vụ phát triển đất nước”, mã số: KX.03/21-25. Theo đó, Chương trình KX03 tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giá trị, hệ giá trị toàn cầu, hệ giá trị quốc gia, giá trị cốt lõi; nguồn lực nhân văn thực tế và tiềm năng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, các địa phương, vùng miền, tổ chức trong xã hội; hệ quan điểm, phương hướng nhằm định hình, phát triển hệ giá trị, giá trị toàn cầu, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị cốt lõi, nguồn lực nhân văn, tạo động lực, sức mạnh phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiếp đó, các đại biểu tham gia Tọa đàm đã đề xuất các chủ đề, đề tài nhà nước trong khuôn khổ Chương trình KX03.