THÔNG BÁO

Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu một số cơ sở giáo dục đại học dừng ngay việc số hóa giáo trình trái phép
Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu một số cơ sở giáo dục đại học dừng ngay việc số hóa giáo trình trái phép
 
Danh mục giáo trình, tập bài giảng (hệ đại học) do Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn
Danh mục giáo trình, tập bài giảng (hệ đại học) do Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn
 
Thư mời viết bài tham gia Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022
Thư mời viết bài tham gia Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022
 
Danh mục đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường
Danh mục đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường
 
Danh mục hội nghị, hội thảo khoa học (2019-2021)
Danh mục hội nghị, hội thảo khoa học (2019-2021)
 
Danh mục đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường
Danh mục đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường
 
Thể lệ bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
Thể lệ bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2021
 
Thông báo Quyết định về việc khen thưởng sinh viên và giảng viên hướng dẫn đạt giải cấp Trường cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2021
Thông báo Quyết định về việc khen thưởng sinh viên và giảng viên hướng dẫn đạt giải cấp Trường cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2021
 
Thông báo về việc viết bài cho Hội thảo khoa học dành cho người học 2021 với chủ đề “Pháp luật Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa” của Trường Đại học Luật, Đại học Huế
Thông báo về việc viết bài cho Hội thảo khoa học dành cho người học 2021 với chủ đề “Pháp luật Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa” của Trường Đại học Luật, Đại học Huế
 
Thông báo bán giáo trình giá ưu đãi cho người học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo bán giáo trình giá ưu đãi cho người học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo về việc giám sát, xử lý việc mua, bán, sử dụng giáo trình giả
Thông báo về việc giám sát, xử lý việc mua, bán, sử dụng giáo trình giả