Hoạt động của đơn vị

Lễ Khai mạc Diễn đàn Luật học và Phát triển (LSDF) năm 2023
Lễ Khai mạc Diễn đàn Luật học và Phát triển (LSDF) năm 2023
 
Truyền thông về Hội thảo khoa học trọng điểm “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Truyền thông về Hội thảo khoa học trọng điểm “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
 
Thành tựu nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Nhìn lại các thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhìn lại các thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và Khai mạc “Diễn đàn Luật học và phát triển”
Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và Khai mạc “Diễn đàn Luật học và phát triển”
 
Kế hoạch công tác của Phòng Quản lý khoa học và Trị sự tạp chí năm 2019
Kế hoạch công tác của Phòng Quản lý khoa học và Trị sự tạp chí năm 2019
 
Kế hoạch công tác của Phòng Quản lý khoa học và Trị sự tạp chí năm 2020
Kế hoạch công tác của Phòng Quản lý khoa học và Trị sự tạp chí năm 2020
 
Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Các hội thảo, tọa đàm khoa học tổ chức từ năm 2016-2020
Các hội thảo, tọa đàm khoa học tổ chức từ năm 2016-2020
 
Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên làm việc với Tạp chí Luật học, Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí về công tác tạp chí
Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên làm việc với Tạp chí Luật học, Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí về công tác tạp chí
 
Báo cáo thành tích Đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015 - 2020
Báo cáo thành tích Đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015 - 2020
 
Báo cáo thành tích 5 năm tham gia tuần lễ nghiên cứu khoa học
Báo cáo thành tích 5 năm tham gia tuần lễ nghiên cứu khoa học
 
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021