THÔNG BÁO

CALL FOR ABSTRACT: "Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero Emissions – the Perspective of Developing Countries" (EPCCPL 2023)
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ "Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero Emissions - the Perspective of Developing Countries" (EPCCPL 2023)
 
Thư chúc mừng của TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã có thư chúc mừng gửi đến các nhà khoa học, thầy cô giáo và các nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên của Trường.
 
Quyết định Vv công nhận các đề tài đạt giải cấp Trường cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023" của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định Vv công nhận các đề tài đạt giải cấp Trường cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023" của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo về việc triển khai đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2024
Thông báo về việc triển khai đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2024
 
Thư mời viết bài và tham dự Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"
Thư mời viết bài và tham dự Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"
 
Thư mời viết bài và tham dự Hội thảo "Hoàn thiện hệ thống pháp luật qua 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"
Thư mời viết bài và tham dự Hội thảo "Hoàn thiện hệ thống pháp luật qua 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"
 
Thư mời viết báo cáo Hội thảo "Góp ý Dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi"
Thư mời viết báo cáo Hội thảo "Góp ý Dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi"
 
Phương hướng phát triển nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023
Phương hướng phát triển nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023
 
Thông báo kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023
Thông báo kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023
 
Thông báo về việc hướng dẫn quy trình giải quyết đối với việc thay đổi/bổ sung thành viên, chuyên đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021
Thông báo về việc hướng dẫn quy trình giải quyết đối với việc thay đổi/bổ sung thành viên, chuyên đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021
 
Thông báo về việc triển khai đánh giá sơ bộ đề tài năm 2021
Thông báo về việc triển khai đánh giá sơ bộ đề tài năm 2021
 
DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÀNH LUẬT HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM NĂM 2022
DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÀNH LUẬT HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM NĂM 2022
 
Thông báo về việc nộp hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ của Bộ Tư pháp năm 2023
Thông báo về việc nộp hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ của Bộ Tư pháp năm 2023
 
Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu một số cơ sở giáo dục đại học dừng ngay việc số hóa giáo trình trái phép
Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu một số cơ sở giáo dục đại học dừng ngay việc số hóa giáo trình trái phép
 
Danh mục giáo trình, tập bài giảng (hệ đại học) do Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn
Danh mục giáo trình, tập bài giảng (hệ đại học) do Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn
 
Thư mời viết bài tham gia Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022
Thư mời viết bài tham gia Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022
 
Thông báo về việc triển khai xây dựng đề xuất nội dung nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2023
Thông báo về việc triển khai xây dựng đề xuất nội dung nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2023
 
Danh mục đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường
Danh mục đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường
 
Thông báo kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022
Thông báo kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022
 
Danh mục hội nghị, hội thảo khoa học (2019-2021)
Danh mục hội nghị, hội thảo khoa học (2019-2021)