Thông báo

Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàn trường
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàn trường
 
Thông báo V/v nhận kinh phí hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018
Thông báo V/v nhận kinh phí hỗ trợ sinh viên tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018
 
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2019 cho sinh viên trong trường
Thông báo V/v trả thẻ BHYT năm 2019 cho sinh viên trong trường
 
Thông báo v/v chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v hoàn thành thủ tục đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40
Thông báo v/v hoàn thành thủ tục đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40
 
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Danh sách sinh viên ngành Luật Chất lượng cao được học bổng học kỳ II năm học 2017-2018
Danh sách sinh viên ngành Luật Chất lượng cao được học bổng học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thời khóa biểu các lớp Khóa 17 đợt 2 hệ văn bằng hai chính quy
Thời khóa biểu các lớp Khóa 17 đợt 2 hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2019 đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2019 đối với sinh viên, học viên
 
Thông báo v/v tách lớp lý thuyết học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 41
Thông báo v/v tách lớp lý thuyết học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 41
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 43
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 43
 
Danh sách sinh viên K42 ngành Luật kinh tế không đủ điều kiện dự thi môn Luật sở hữu trí tuệ học kỳ I năm học 2018-2019
Danh sách sinh viên K42 ngành Luật kinh tế không đủ điều kiện dự thi môn Luật sở hữu trí tuệ học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ Đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ Đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43
Thông báo thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43
 
Thông báo V/v thu phí BHYT năm học 2018-2019 bổ sung
Thông báo V/v thu phí BHYT năm học 2018-2019 bổ sung
 
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K37, 38, 39 đủ điều kiện tốt nghiệp
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K37, 38, 39 đủ điều kiện tốt nghiệp
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn Luật sở hữu trí tuệ Khóa 41
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn Luật sở hữu trí tuệ Khóa 41
 
Thông báo thời khóa biểu các lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tiếng Nga (từ 12/11/2018 đến 14/12/2018)
Thông báo thời khóa biểu các lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Tiếng Nga (từ 12/11/2018 đến 14/12/2018)