Thông báo

Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020 Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Lịch thi học kỳ II năm học 2019-2020 Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 04/05/2020
 
Thông báo về việc học trực tuyến đối với sinh viên, học viên
Thông báo về việc học trực tuyến đối với sinh viên, học viên
 
Công tác phục vụ bạn đọc của Trung tâm Thông tin thư viện mùa dịch COVID-19
Công tác phục vụ bạn đọc của Trung tâm Thông tin thư viện mùa dịch COVID-19
 
Thông báo V/v phát giáo trình đối với sinh viên lớp Chất lượng cao
Thông báo V/v phát giáo trình đối với sinh viên lớp Chất lượng cao
 
Thông báo lịch giảng dạy và học online đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo lịch giảng dạy và học online đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 13/4/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên từ ngày 13/4/2020
 
Thông báo V/v lùi thời hạn thu nhận và chấm điểm đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2020
Thông báo V/v lùi thời hạn thu nhận và chấm điểm đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2020
 
Thông báo v/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đối với sinh viên, học viên
Thông báo v/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đối với sinh viên, học viên
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên kể từ ngày 30/03/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên kể từ ngày 30/03/2020
 
Thông báo v/v học trực tuyến dối với sing viên hệ đại học chính quy và hệ vừa làm vừa học
Thông báo v/v học trực tuyến dối với sing viên hệ đại học chính quy và hệ vừa làm vừa học
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các bậc, hệ đào tạo từ ngày 16/03/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các bậc, hệ đào tạo từ ngày 16/03/2020
 
Thông báo v/v nộp kết quả thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v nộp kết quả thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các bậc, các hệ đào tạo kể từ ngày 09/3/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các bậc, các hệ đào tạo kể từ ngày 09/3/2020
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các khóa, bậc đào tạo từ 02/3/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các khóa, bậc đào tạo từ 02/3/2020
 
Quyết định thay đổi hình thức thi kết thúc học phần Công pháp quốc tế học kỳ II năm học 2019-2020
Quyết định thay đổi hình thức thi kết thúc học phần Công pháp quốc tế học kỳ II năm học 2019-2020
 
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 02/2020 hệ ĐHCQ và hệ VB2CQ
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 02/2020 Khóa 40, 41 hệ ĐHCQ và Khóa 16 hệ VB2CQ
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học phần Kỹ năng tranh tụng của nghề luật và học phần Kỹ năng lập luận và viết dành cho nghề luật
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học phần Kỹ năng tranh tụng của nghề luật và học phần Kỹ năng lập luận và viết dành cho nghề luật
 
Thông báo V/v phục vụ cho mượn tài liệu bằng hình thức trực tuyến
Thông báo V/v phục vụ cho mượn tài liệu bằng hình thức trực tuyến
 
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6 và sinh viên K41 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6 và sinh viên K41 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2